NamaSeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
dr. Nur Annisa Novanda09.00 - 11.00 (P)19.30 - 21.00 (P)19.30 - 21.00 (P)
dr. Yolanda Safitri, MPH15.00 - 17.00 (P)15.00 - 17.00 (P)11.00 - 13.00 (P)