NamaSeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
dr. Shane Tuty Cornish13.00 – 15.00 (P)13.00 – 15.00 (P)13.00 – 15.00 (P)
dr. Yolanda Safitri, MPH15.00 - 17.00 (P)15.00 - 17.00 (P)11.00 - 13.00 (P)